O hádzanej.

Hádzaná je tímová loptová hra, kde si dva tímy po sedem hráčov (šesť plus brankár) hádžu a odrážajú loptu, pričom sa pokúšajú hodiť ju do bránky tímu súpera. Vyhráva tím, ktorý dá viac gólov. Moderná hádzaná sa zvyčajne hráva v interiéri, ale existujú aj varianty hádzanej hrávanej vonku (čo bolo častejšie v minulosti) a plážovej hádzanej. Hra je rýchla a zahŕňa telesný kontakt, najmä keď obrancovia zabraňujú útočníkom v strelení gólu. Kontakt je povolený len ak obranca stojí čelom k útočiacemu hráčovi a nachádza sa medzi bránkou a útočníkom. Akýkoľvek iný kontakt, zboku alebo zozadu je považovaný za nebezpečný a je trestaný. Ak obranca úspešne zastaví útočiaceho hráča, hra je zastavená a loptu rozohráva mužstvo, ktoré bolo napadnuté na mieste kde bol hráč zastavený alebo z čiary vzdialenej od bránky 9 metrov (tzv. deviatka). Narozdiel od basketbalu. kde sa hráči môžu dopustiť len 5 faulov, hádzanári sa môžu dopustiť viacerých faulov, ktoré sú považované za dobrú obranu a narúšajú rytmus útočiaceho tímu. Gólov v hádzanej je strieľaných dosť. Zvyčajne oba tímy strelia aspoň 20 gólov a nie je nezvyčajné, že na konci zápasov sú výsledky napr. 33:31. Po roku 1980 sa zvýšil počet strieľaných gólov najmä vďaka využitiu tzv. protiútokov.

 

 


 

Základné pravidlá.

Bránky

Je umiestnená v strede každej bránkovej čiary. Bránka má obdĺžnikový tvar s rozmermi tri metre na šírku a dva metre na dĺžku. Musí byť pevne priskrutkovaná k podlahe alebo k stene za bránkou. Tyče a brvno bránky musia byť vyrobené z rovnakého materiálu (drevo alebo hliník) s hrúbkou steny aspoň 8 cm. Tri strany trámov viditeľné z hracieho poľa musia byť natreté dvoma kontrastnými farbami (zvyčajne červená a biela). Farby na oboch bránkach musia byť rovnaké. Bránky musia mať siete. Tie musia byť upevnené tak aby hodená lopta za normálnych okolností neopustila bránku. Ak je to potrebné môže byť na prvú sieť pripnutá aj druhá.

 

 

 

Bránkovisko

Sedemmetrový hod - takzvaná sedmička bránky majú svoje vymedzené miesto. Táto oblasť je vyznačená čiarami vzdialenými od bránkovej čiary asi 6 metrov. V tejto oblasti sa smie pohybovať len brankár. Hráči v nej smú byť len počas letovej fázy, tzn. kým nedopadnú na zem a lopta neopustí ich ruky.

 

Trvanie:

Štandardný zápas 16 ročných a starších hádzanárov má dva polčasy po 30 minút s 10 minútovou prestávkou.Tímy si môžu zameniť strany ihriska ako aj lavičky.

Pre mladších hádzanárov má zápas trvanie:

2 x 25 minút pre 12 až 16 ročných,
2 x 20 minút pre 8 až 12 ročných.

Avšak v niektorých národných federáciách iných krajín sa môžu odlišovať od oficiálnych pravidiel. Zápas musí byť rozhodnutý v riadnom hracom čase. Ak sa zápas skončí remízou nasledújú dve predĺženia po 5 minút s minútovou prestávkou. Ak sa nerozhodne ani v predĺžení, o víťazovi zápasu rozhodne penaltový rozstrel.Rozhodcovia si môžu vyžiadať čas pre ošetrenie zranenia alebo kvôli čisteniu hracej plochy.Každý tím si môže vyžiadať timeout v trvaní 1 minúta. Toto právo si môže uplatniť ten tím, ktorý momentálne drží loptu. Ak si chce tím toto právo uplatniť, zástupca mužstva podá zelenú kartu s čiernym písmenom "T" na stôl časomerača. Časomerač okamžite preruší hru zvukovým signálom a zastavením času.

 

 

Hráči, náhradníci

Každý tím sa skladá zo 7 hráčov v poli (pravé krídlo, pravá spojka, stredná spojka, pilot, ľavá spojka, ľavé krídlo brankár) a zo 7 hráčov sediacich na lavičke. Jeden hráč musí byť označený ako brankár, musí sa od svojich spoluhráčov líšiť oblečením. Striedanie hráčov možno vykonať v ľubovoľnom počte a v ľubovoľnom čase. K výmene hráčov dochádza na postrannej čiare. Predbežné oznámenie rozhodcom o striedaní nie je potrebné. Brankár sa môže voľne pohybovať iba vrámci vymedzenej zóny (bránkoviska), nesmie prekročiť čiaru bránkoviska pri driblovaní. Vrámci bránkoviska je mu dovolené dotýkať sa lopty všetkými časťami tela, vrátane jeho nôh. Brankár sa môže zúčastniť aj normálnej hry v poli, kedy nahrádza iného hráča. Tento hráč je určený ako brankár na ihrisku, na odlíšenie od iných hráčov musí nosiť nejakú vestu.

 

 

Tímový funkcionári

Každý tím môže mať maximálne 4 funkcionárov sediacich na lavičke. Títo funkcionári môžu byť počas zápasu vymenení. Funkcionár je človek, ktorý nie je ani hráčom ani náhradníkom. Jeden z nich musí byť určený ako vedúci mužstva. Vedúci mužstva si môže vypýtať time-out, sleduje skóre, časomieru a prácu rozhodcov. Ostatní sú zvyčajne lekári atď. Žiadny z funkcionárov nemá právo vstúpiť na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcov.

 

Striedanie hráčov

Striedajúci hráč môže kedykoľvek a opakovane počas stretnutia bez povinnosti nahlásiť sa časomeračovi, nastúpiť do hry, pokiaľ striedajúci hráč už opustil ihrisko. Striedajúci hráč môže vždy opustiť a vstúpiť na hraciu plochu iba cez vlastný priestor striedania. Toto pravidlo platí aj pre brankárov.

 

Výstroj hráčov

Hráči nastupujú na zápas v dresoch rovnakej farby. Farebná úprava dresov oboch mužstiev musí byť viditeľne rozlíšená. Hráči musia byť rozlíšení číslami vysokými najmenej 20 cm vzadu a najmenej 10 cm vpredu. Odporúčajú sa čísla od 1 do 20. Hráči musia mať obutú športovú obuv. Nieje dovolené nosenie predmetov, ktoré môžu byť pre hráčov nebezpečné. Ide najmä o chrániče hlavy, tvárové masky, náramky, hodinky, prstene, viditeľný piercing, retiazky, náušnice a ďalšie predmety, ktoré by mohli byť pre hráčov nebezpečné. Hráči, ktorí toto pravidlo o nosení nebezepčných predmetov nedodržia nemôžu na zápas nastúpiť dovtedy kým sa problém neodstráni.

 

Lopta

Lopta je prevažne vyrobená z kože alebo iného syntetického materiálu. Musí byť guľatá a jej povrch nesmie byť lesklý ani šmykľavý. Družstvá v jednotlivých kategóriách používajú lopty inej veľkosit a váhy:

58 - 60 cm a 425 - 475 g (veľkosť IHF 3) - túto loptu používajú muži a dorastenci (nad 16 rokov)
54 - 56 cm a 325 - 275 g (veľkosť IHF 2) - túto loptu používajú ženy a dorastenky (nad 14 rokov), a žiaci (od 12 do 16 rokov)
50 - 52 cm a 290 - 330 g (veľkosť IHF 1) - túto ioptu používajú žiačky (od 8 do 14 rokov), a žiaci (od 8 do 12 rokov).
Pri manipulácii s loptou sa používa aj živica. Je to výrobok, ktorý nie je v hádzanej oficiálne povolený. Živica zlepšuje schopnosť hráča manipulovať s loptou pomocou jednej ruky. V niektorých halách je živica zakázaná pretože zanecháva lepkavé škvrny.

 

Hody

Rozhodcovia môžu pri niektorých situáciách nariadiť hody. Väčšinou ide o hody po strelení gólu, hod na začiatku stretnutia, voľný hod, 7-metrový hod.

Začiatočný hod

Na začiatku stretnutia má začiatočný hod to družstvo, ktoré vyhralo losovanie a rozhodlo sa pre loptu. Začiatočný hod sa vykonáva aj po každom strelení gólu. Začiatočný hod sa vykonáva ktorýmkoľvek smerom zo stredu hracej plochy. Predchádza mu hvizd rozhodcu, po ktorom musí byť hod vykonaný do 3 sekúnd. Hráč, ktorý vykonáva začiatočný hod, musí stáť aspoň jedným chodidlom na stredovej čiare a druhým chodidlom za čiarou. Protihráči musia byť vo vzdialenosti najmenej 3 metre od hráča zahrávajúceho začiatočný hod.

 

Vhadzovanie

Vhadzovanie sa nariadi keď lopta celým objemom prešla za postrannú čiaru. Nariaďuje sa aj keď sa lopta dotkne stropu haly alebo jej príslušenstva. Vykonáva sa bez hvizdu rozhodcu protihráčmi družstva, ktorého hráč sa posledný lopty dotkol, predtým než prešla za čiaru. Vykonáva sa z miesta kde lopta prešla za postrannú čiaru. Hráč vykonávajúci vhadzovanie musí stáť jedným chodidlom na postrannej čiare. Postavenie druhého chodidla je neobmedzené. Protihráči sa pri vhadzovaní musia zdržiavať vo vzdialenosti najmenej 3 metre od rozohrávajúceho hráča.

 

Vyhadzovanie

Vyhadzovanie je nariadené ak hráč súpera vstúpil do bránkoviska, ak má brankár v bránkovisku loptu pod kontrolou, alebo ak sa lopta zastavila v bránkovisku. Vyhadzovanie vykonáva brankár ponad čiaru bránkoviska.

 

Voľný hod

Rozhodcovia udeľujú voľný hod v prípade ak:

sa družstvo, ktoré má loptu dopustilo porušenia pravidiel, ktoré vedú k strate lopty
sa brániace družsvto dopustilo porušenia pravidiel dôsledkom ktorého útočiace družstvo stratilo loptu.
Voľný hod sa vykonáva z miesta kde bola hra prerušená. Voľné hody sa podobajú na priame kopy vo futbale. Rozohrávač sa môže pri voľnom hode pokúsiť aj o strelenie gólu, alebo môže prihrať loptu spoluhráčom.

 

7 metrový hod

7 metrový hod rozhodca nariadi za:

zmarenie jasnej gólovej príležitosti na celej hracej ploche hráčom, funkcionárom súperovho mužstva alebo divákom
neoprávnený hvizd v čase gólovej príležitosti
Vykonáva sa ako hod na bránku do 3 sekúnd od hvizdu rozhodcu. Hráč zahráva 7 metrový hod z čiary vzdialenej od bránky 7 metrov. Brankár musí byť vzdialený od hráča zahravajúceho hod 3 metre. Ostatní hráči musia byť počas vykonávania hodu za čiarou voľného hodu (deviatkou). 7 metrový hod sa podobá na penaltu vo futbale. V hádzanej sa objavuje aj viackrát za zápas.